gototopgototop
กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558 Print
There are no translations available.

 
ดาวน์โหลดกำหนดการ พระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
 
ดาวน์โหลดกำหนดการ พระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558 (การผลิตสื่อ)
 
 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร
และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพระภิกษุสามเณร