gototopgototop
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง) Print
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 เป็นวันที่สองของการประกวดดาว-เดือน และประเพณีเชียร์กลาง โดยในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมตักบาตรสายรหัส โดยให้รุ่นพี่รุ่นน้องร่วมกันทำบุญตักบาตรในเวลา 07.00 น. จากนั้นนักศึกษาร่วมกันจัดเวที และเตรียมสถานที่ ในช่วงเย็น พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ซึ่งในช่วงคำ ขบวนแห่เทอดพระเกียรติ เทคนิคเชียร์ การแสดงจากรุ่นพี่ปี 2 และรุ่นน้องปี 1 การขับร้องโฟร์คซอง และการประกวดดาว-เดือนโดยมีพิธีกร คือ คุณจำนงค์ นามมา