gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ Print
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สำนักงานวิทยาเขตอีสาน งานพัสดุและงานแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการต่างๆของวิทยาเขตอีสานของส่วนงานต่างๆ ได้ทราบกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน