gototopgototop
ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558 Print

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ โดย พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม อาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมดิ่มนมชมบอล ร่วมกับ สสส. ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก โซนเอเชีย ระหว่างทีมชาติไทย และทีมชาติเวียดนาม เมื่อวันที่  13 ตุลาคม ได้มีการปลุกกระแสให้มีการดื่มนม ตลอดจนเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการชมฟุตบอล ภายใต้โครงการ Alcohol is not the Answer ตอน “ดื่มนม ชมบอล ปลอดเหล้า ปลอดพนัน” จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า สถาบันการศึกษานำร่อง 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมของนักศึกษา