gototopgototop
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน Print
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดย คุณพิชิต พฤฒิสาร ผู้จัดการภาคฯ และคุณสุรีพร มะพันธ์ุ ได้นำอุปกรณ์กีฬาและกระเป๋ามาสนับสนุนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์กีฬา ณ ห้องประชุมย่อยอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน