gototopgototop
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง) Print

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในช่วงเช้าบัณฑิตใหม่ร่วมถ่ายรูปหมู่ จากนั้นเดินขบวนผ่านซุ้มต้นจามจุรี โดยมีพ่อแม่พี่น้องยืนเป็นกำลังใจตลอดทาง บัณฑิตและมหาบัณฑิตถวายดอกไม้บูชาพระคุณครู และรับชมการแสดงสู่เส้นชัยจากรุ่นน้อง มมร.อส ในช่วงบ่ายเป็นพิธีซักซ้อมการรับประทานปริญญาบัตร โดยอาจารย์บุญสนอง จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 
  


  

 

ดาวน์โหลดภาพหมู่ชุดที่ 1 ขนาดใหญ่ (57 Mb)

 (ภาพหมู่ชุดที่ 2 กำลังประกอบร่างครับ)
ภาพเดี่ยวตอนรับประทานปริญญาบัตร กำลัง Process.. ให้อยู่นะครับ