gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก Print
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี นำบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี แด่พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ มีชมรมศิษย์เก่าวัดป่าแสงอรุณ ประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี แด่พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) และจัดตั้งโรงทานจำนวนมาก