gototopgototop
งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง Print

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้านักศึกษาบรรพชิตทำวัตรเช้าบริเวณในหอไตร จากนั้นลงมารับบิณฑบาต บริเวณหน้าอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร.9 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันใส่บาตร พร้อมโรงทานจากนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นักศึกษาตั้งขบวนแห่ผ้าป่า และร่วมถวาย พร้อมทั้งสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้ถวายกลองทอมและเครื่องพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาย่อยคณะ