gototopgototop
กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2 Print

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกีฬาสีภายในสัมพันธ์ รอบคัดเลือก เพื่อเข้าชิงแชมป์ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยในรอบคัดเลือก ประกอบด้วยกีฬา เปตอง วอลเลย์บอล ตะกร้อ และฟุตบอล เพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคี ในความเป็นพี่น้อง รู้จักให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ ซึ่งในปีนี้ ประกอบด้วย สีเขียว สีแดง สีฟ้า และสีชมพู