gototopgototop
กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2 Print

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยงานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ได้จัดงานกีฬาสีภายในสัมพันธ์ โดยในช่วงเช้าเป็นขบวนกีฬาสีจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเข้าสู่สนาม พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาท ในกีฬาช่วงเช้าจะเป็นกีฬาพื้นบ้าน และในช่วงบ่ายเป็นกีฬาสากล พร้อมทั้งฟุตบอลนัดพิเศษของคณาจารย์และนักศึกษาหญิง ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นไปอย่างสนุกสนาน