gototopgototop
นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่ Print

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 นักศึกษาเอกการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มมร วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวชุม มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และชมรม Monk Chat วิทยาเขตล้านนา

 

 

 

ดูต่อคลิก