gototopgototop
มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์ Print

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์ พระทันตธาตุ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่พระทันตธาตุถูกนำมาประดิษฐาน ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น จนกระทั่งถึงวันนี้ บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงยังคงเนืองแน่นอยู่ตลอด

 

 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เป็นประธาน 
นายสุชาติ โคตรทุม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
------------------------------------------------

 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวสัมโมทนีกถา 
พระภิกษุและพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระทันตธาตุ