gototopgototop
พระครูอรรถสารเมธี(จำนง อติเมโธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พร้อมคณะลูกศิษย์ญาติโยมเมตตาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส. Print

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30น. พระครูอรรถสารเมธี(จำนง อติเมโธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พร้อมคณะลูกศิษย์ญาติโยมเมตตาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส. จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี เป็นผู้ถวายการต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษา และปีนี้หลวงพ่อมีอายุพรรษา 73 ปี จัดทำบุญวันคล้ายวันเกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่าน หลวงพ่อพระครูอรรถสารเมธี ท่านได้เมตตามอบทุนการศึกษาสนับสนุนพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส.มาทุกๆหลายปีแล้ว ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับ
 
 \