gototopgototop
สวดอภิธรรมศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก) Print

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมเดินทางไปสวดอภิธรรม นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก) ณ วัดบ้านศูนย์กลาง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเดินทางไปเป็นประธานและให้กำลังใจกับครอบครัว ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูธรรมาภิสมัย ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาที่ไปร่วมช่วยงานและจัดสถานที่ โดยมีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559