gototopgototop
งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Print

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยในช่วงเช้ารุ่นน้องรอมอบดอกไม้ให้กับรุ่นพี่ปี 4 และ ปี5 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานเปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตร จากนั้นนักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และโอวาทจากคณาจารย์  นักศึกษามอบดอกไม้และผูกข้อต่อแขน ในช่วงบ่ายเป็นการรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ ดำเนินรายการโดย อ.สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และฟังบรรยายการเตรียมพร้อมการหางาน จากสำนักงานจังหวัดขอนแก่น