gototopgototop
ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2560 Print

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ทั้งในส่วนผู้บริหารพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูธรรมาสมัย ผาสุโก ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และบุคลากรวิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวและศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญปีใหม่ และร่วมแข่งกีฬาประจำปี 2560 และร่วมเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี