gototopgototop
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษา Print

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 พระครูปลัดธรรมภิสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกแนะแนวเกี่ยวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาตามสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างดี การแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษา ชมรมโปงลางอีสาน