gototopgototop
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม Print

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น ในการเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระโสภณวิสุทธิคุณ วิ. (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) พร้อมการต้อนรับจากศิษยานุศิษย์จากวัดป่าวิเวกธรรมและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน