gototopgototop
ประกาศพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Print
There are no translations available.

 
 
 

 
ประกาศพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
 เอกสารเหล่านี้กำลังมานะครับ...
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานประทานปริญญาบัตร
2. กำหนดการพิธีเข้ารับประทานประทานปริญญาบัตร alt
3. กฏระเบียบการแต่งกาย alt
4.ข้อมูลห้องพัก อพาต์เมนท์ โรงแรม บริเวณใกล้เคียงศาลายา
5.กำหนดการซ้อมใหญ่รับจริงที่ศาลายา 24-25 พย 61
 
 
 
 

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกับพิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร.ศาลายา http://graduation.mbu.ac.th/
 
 

 
 

 
 
 
 
 
* หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าซ้อมใหญ่ที่วิทยาเขต จึงมีสิทธิ์ในการเข้าพิธีที่ส่วนกลาง จะมีการลงชื่อวันนั้นนะครับ