gototopgototop
ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ Print

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ ผ่านมาพระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วยท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเดินทางมาบรรยายที่ อบจ.ขอนแก่น และท่านได้เข้ากราบสักการะพระทันตธาตุก่อนเดินทางไปบรรยาย

พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)และพระมหาสมัย ผาสุโก ถวายการต้อนรับ พระธรรมฐิติญาณ

พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด