gototopgototop
ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก Print
There are no translations available.

 

 

ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก  ทุกสาขาวิชา

ประกาศรายชื่อ สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ภาค/ระดับ
23 กุมภาพันธ์ 2555 29 กุมภาพันธ์ 2555 (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) ภาคปกติ บรรพชิต รอบโควต้า
23 กุมภาพันธ์ 2555 29 กุมภาพันธ์ 2555 (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) ภาคปกติ คฤหัสถ์ รอบโควต้า
27 เมษายน 2555 30 เมษายน 2555 ภาคปกติ บรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
27 เมษายน 2555 30 เมษายน 2555 ภาคปกติ คฤหัสถ์ รอบสอบคัดเลือก
4 พฤษภาคม 2555 12 พฤษภาคม 2555 ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก