gototopgototop
ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ Print

เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้นำพานักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2  เข้าเยี่ยมโครงการ ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ตรง ของนักศึกษาที่ต้องพบกับอุปนิสัย ความแตกต่าง และการพัฒนาการของเด็กเล็กระดับปฐมวัย