gototopgototop
สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554 Print

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นวันแรกของการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - 2554 โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโดยใช้อาคารทั้ง 3 หลัง ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวํฒน์ พระมหาสาคร ชิตงฺกโร รองอธิการบดี เป็นประธานนำไหว้พระสวดมนต์ กล่าวให้โอวาท และเปิดพิธีการสอบ โดยมีอาจารย์เอนกมูลมา ฝ่ายจัดการศึกษา กล่าวถวายรายงาน ซึ่งนักศึกษาตั้งใจและเตรียมตัวสอบกันมาอย่างดี หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจใหญ่ของมหาวิทยาลัย นั่นคือวันซ้อมรับประทานปริญญาบัตร