gototopgototop
พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ Print

เมื่อวันที่ 13-18 มีนาคมที่ผ่านมา พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา เพื่อพบปะกับคณะผู้บริหารวิทยาเขตล้าน โดยมีท่านพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ (ผศ., ดร.) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตและพระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย (ดร.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง พร้อมกันนั้นก็ได้เดินทางเพื่อถ่ายทำรายการไอดินกลิ่นธรรม ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (NBT) เวลา 16.30 - 17.00 น.อีกด้วย

 

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ (ผศ., ดร.) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต อธิบายแปลนก่อสร้าง มมร.ล้านนา แห่งใหม่ 

ถ่ายทำรายการที่วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 

 

ถ่ายทำรายการที่ ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย 

 

ถ่ายทำรายการที่ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3 ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2 ล้านนากับ 1 อีสาน