gototopgototop
พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ Print

 

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2555 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะ คือ พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา ณ วัดแจ้งสว่างนอก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเจ้าคณะอำเภอชุมแพได้ถวายการต้อนรับ และในงานมีพระเถรานุเถระ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ของท่านพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                พระครูวุฒิธรรมานุวัฒน์ เดิมชื่อ พระบุญธรรม ปุญญธมฺโม (ศรีประเสริฐ) เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2510 บ้านโคกกลาง ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การศึกษา นักธรรมชั้นเอก, ปริญญาเอก จากประเทศอินเดีย ตำแน่งทางวิชาการที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่