gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย Print

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธการบดี ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รักษาวัฒนธรรมให้ยึกมั่นปฏิบัติที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ควารัก ความผูกพันที่มีต่อกันและกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา เป็นการแสดงออกถึงความกตันญญูกติเวทิตารวมไปถึงความกตัญญูกติเวทิตาต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย