gototopgototop
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา" Print
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ และนายสมศักดิ์ จันทดี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวนมาก นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวนี้ มีท่านนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านระบบวีดีโอทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในส่วนภูมิภาคด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอื้อเฟื้อภาพและเนื้อหา: ศูนย์บริการวิชาการ