gototopgototop
วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส. Print
เมื่อวันที่ 8 มิุถุนายน 2555 เป็นวันกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งในวันนี้ทางรุ่นพี่ได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับรุ่นน้อง ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร นำโดย คณะประธานนักศึกษาและทีมงาน มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกครึ้นและอบอุ่น สำหรับการต้อนรับจากรุ่นพี่เป็นอย่างดี สู่รั้วสีส้ม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน