gototopgototop
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ) Print

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ในช่วงบ่าย ของกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555 เป็นกิจกรรมบำเพ็บประโยชน์ในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยน้องๆชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะ ซึ่งมีชาวบ้านให้กำลังใจและให้ความสนใจเป็นจำนวน มาก หลังจากนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมช่วงละลายพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ หัวหน้ากองกิจการนักศึกษาและคณะทำงานติดตามดูแลตลอดเส้นทาง

 

 
ในช่วงคำเป็นกิจกรรมจุดเทียนปัญญาและถวายพระพรในหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เป็นผู้บรรยาย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ นายสุชาติ โคตรทุม นายเอกชาตรี สุขเสน และคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 
ตัวอย่างภาพ Panorama กิจกรรมรับน้อง
 
 
ดาวน์โหลดภาพ Panorama กิจกรรมรับน้องขนาดใหญ่ 12 MB คลิก