gototopgototop
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3) Print

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 (ช่วงบ่าย ตอนที่ 3) กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2555 ในช่วงของการเข้าฐานสันทนาการ โดยรุ่นพี่ทั้งปี 2,3,4 ได้ร่วมกันจัดฐานต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยเพื่อให้รุ่นน้องได้เกิดความสนุกสนาน ความารัก และได้รู้จักรุ่นพี่ในฐานต่างๆ ซึ่งแต่ละฐานต่างๆได้สอดแทรกธรรมะ ความสนุกสนาน ความสามัคคี ความอดทน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายในรั้วสีส้ม มมร.อส. บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งความทรงจำดีๆเหล่านี้ จะถูกบันทึกอยู่หัวใจของรุ่นพี่รุ่นน้องชาว มมร.อส.ไปอีกนานแสนนาน

  
 
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)