gototopgototop
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น Print
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คณะ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคาะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 (บรรพชิตและคฤหัสถ์)ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ประจำวิชา การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาทางสังคม โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเป็นการรวมพลังหาทางออกและแนวทางแก้ปัญหาระดับในระดับเยาวชนอีกด้วย

 

 
 
อ่านต่อได้ที่เว็บคณะสังคมศาสตร์