gototopgototop
งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว Print

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ไปแสดงโปงลางอีสานที่โรงแรมเจริญธานี เวลา 18.00-19.00 น.  งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว โดยมี ผู้ว่าราชการการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าขอนแก่นร่วมต้องรับ  ชาวสะวันนะเขต ด้วยความอบอุ่น