gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด Print
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อาจารย์ธนากร สุขเสริม หัวหน้าฝ่าย ได้นำเจ้าหน้าที่และนักการฯ ดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม้รอบรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสวยงาม