gototopgototop
บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ Print

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ "ฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันการเรียนรู้เท่าทันสื่อ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้นิมนต์พระครูปลัดะรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายธรรมะในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์เพื่อป้องกัน นอกจากนี้มี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวด้วย

 
 
นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการ
 
 
 
 
นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ถวายเทียนเข้าพรรษาและถวายเครื่องดื่มบำรุง