gototopgototop
แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น Print

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดย วงโปงลางหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย และวงธรรมะกีต้าร์ และทีมงาน  ได้ไปแสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ จำนวนมากร่วมงานดังกล่าว การแสดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประทับใจ นอกจากนั้นยังมีการแสดงของนักแสดงอาวุโสที่มาร่วมงานอีกด้วย มมร.อส.ขอร่วมแสดงความรู้สึก เกษมสันต์ วันเกษียณกับทุกๆ ท่านด้วย