gototopgototop
บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง Print

ในวันพระ อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 หลังจากลงอุโบสถสามัคคีแล้ว พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ นำพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางไปอำเภอแก้งสนามนาง เพื่อบรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรมเนื่องในวันพระ 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันบุญเดือนสิบ บุญข้าสาก (สลากภัต) ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง โดยที่พระนักศึกษาจำนวน 5 รูป ได้บรรยายธรรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีอยู่ประมาณ 60 คนฟัง เป็นที่ชื่นชมของญาติโยมเป็นอย่างยิ่ง