gototopgototop
พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย Print

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา ประมาณ 14.00 น. เป็นต้นไป พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ ระดับ Good ในวิทยานิพนธ์หัวข้อ "แนวทางการบริหารค่ายอบรมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" นับเป็นพระผู้บริหารอีกรูปหนึ่งของ มมร ที่สำเร็จระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง