gototopgototop
ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส Print
There are no translations available.

 
 ภาคปกติ อบรม 22-23 พฤศจิกายน
ภาคพิเศษอบรม 24-25 พฤศจิกายน 2555
 
 
 
*** มีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับภาคพิเศษ 
ธรรมศึกษาตรี ให้เรียนห้อง ประชุมตึกหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
ธรรมศึกษาโท ให้เรียนห้อง 211
ธรรมศึกษาเอก ให้เรียนห้อง สารสนเทศ
 

 

ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ