gototopgototop
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา Print

เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บรรยากาศของโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา  นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน