gototopgototop
แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี Print
There are no translations available.

ธรรมศึกษาตรี สอบ 4 วิชา วิชากระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีลเบญจธรรม
 

ธรรมศึกษาชั้นตรี

 วิชากระทู้ธรรม ตัวอย่าง
สุภาษิตท่อง ให้ท่องไว้ 3 ตัว
 
วิชาธรรมะปี 54
วิชาธรรมะปี 53
วิชาธรรมะปี 52
วิชาธรรมะปี 51
 
วิชาพุทธประวัติ
 
วิชาเบญจศีล - เบญจธรรม
 
รวมทุกวิชา ปี 51
รวมทุกวิชา ปี 50