gototopgototop
กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง Print

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในจัดงานกฐินในวันนี้ โดยมีเจ้าภาพ จากกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วยคณะราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวนมาก ซึ่งองค์รับกฐินในปีนี้ คือ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเถรานุเถระอีกหลายท่าน ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสังวรณ์ กิตติสาโร เป้นต้น ซึ่งในช่วงเช้า มีโรงทานจากคณะผู้มีจิตศรัทธามากมาย เช่น โรงทานหนองคู โรงทานจากชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โรงทานก๋วยเตี๋ยวหลอดป้าแต้ม และอีกมากมาย หลังจากเสร็จพิธี คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล แลพุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหาร