gototopgototop
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Print

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้รับนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯดังกล่าวมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธาน ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ขอนแก่น