gototopgototop
นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง Print
There are no translations available.

ในช่วง วันที่ 15-18 ธันวาคม 2555 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทุกสาขาวิชา ได้ร่วมเตรียมงานโครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต ณ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานีซึ่งการเตรียมงานครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ รู้จักการปรับตนเองให้เข้ากับสังคม การฝึกความอดทนและการสู้งาน เพื่อให้สมกับเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเอง

 
 
เก็บตกภาพ คณาจารย์และนักศึกษา มมร.อส. ปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน 15-18 ธันวาคม 2555