gototopgototop
ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา" Print
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ แด่ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี รูปที่ ๔ มมร และในการนี้ศิษยานุศิษย์และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร ถวายมุทิตาสักการะตามลำดับ

นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ แด่ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี รูปที่ ๔ มมร

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำลังสมาทานเบญจศิล

 ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(พระครูปรีชาธรรมวิธาน) และศิษยานุศิษย์  กล่าวบทความเกียรติคุณ  แด่  พระเทพปริยัติวิมล (แสวง  ธมฺเมสโก,ลูกอินทร์)
 ยี่สิบเอ็ด  ธันวาคม ๒๕๕๕
ศิษย์  มมร  น้อมวันทา  มุทิตาขวัญ
พระเทพปริยัติวิมล ยังเป็นคนสำคัญ
จากวันวาน  ที่มุ่งมั่น  ถึงเส้นชัย
           บริหาร  การศึกษา  มหามกุฏฯ
แม้สดุด  กับขวากหนาม  ทั้งน้อยใหญ่
แต่หากคน  มีกตัญญูตา  ในหัวใจ
คงรู้ได้  ว่าพระคุณ  ทุ่มเทจริง 
          โครงการย้าย  มมร  มาที่ศาลายา
ต้องฟันฝ่า  อุปสรรค  มิเกรงกริ่ง
ขยายโอกาส  ทางการศึกษา  ด้วยความจริง
ด้วยไม่ทิ้ง  คนภูธร  ด้วยการเรียน
           พระฟันฝ่า  จน มมร นั้นเติบใหญ่
ดุจร่มไม้  ให้ร่มเงา  แก่สรรพสิ่ง
แม้วันนี้  คนอาศัย  เข้าพักพิง
อาจทอดทิ้ง หลงลืม  คนปลูกไป

 
          แต่ความดี  นั้นยัง  อยู่ทุกแห่งหน
กราบกมล  มุทิตา  วันฟ้าใส
ดุษฏีบัณฑิต  ที่ไดัรับ  มาจากใจ
พระสมควรได้  สิ่งนั้น  ด้วยความดี

คณะ ศิษย์ กราบมุทิตาสักการะถวายความยินดีในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิมล (แสวง  ธมฺเมสโก,ลูกอินทร์) อธิการบดี ลำดับที่ ๔ แห่ง มมร ได้รับดุษฏีบัณฑิตฯ สาขาการบริหารการศึกษา ด้วยคุณูปการที่พระเดชพระคุณมีต่อ มมร  มาอย่างยาวนาน ขอกราบสาธุการ อนุโทนา
                                                                               ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕


 

ภาพและข่าว จาก มมร.ศาลายา