gototopgototop
คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร. Print
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้นำคณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ผู้ถวายที่ดินในการสร้างโรงเรียนสาธิตให้การต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดี