gototopgototop
โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1 Print

เมื่อวันที่ 16 – 20  มกราคม พุทธศักราช 2556 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ)   นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ณ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น