gototopgototop
ศึกษาดูงานภูไท Print
There are no translations available.

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ไปศึกษาดูงานในรายวิชาชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ หมู่บ้านนายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ซึ่งการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ตรงกับประเพณีภูไทของหมู่บ้าน และในงานประเพณีครั้งนี้มี พณฯ ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีในครั้งนี้ <<อ่านต่อที่ เว็บไซต์สาขาสังคมสงเคราะห์>