gototopgototop
ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น Print
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, และคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน  ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ขึ้นใน เดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ โดยที่ มีท่านนายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และ กล่าวต้อนรับคณะ