gototopgototop
งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง Print
เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระเณรวัดศรีจันทร์  ได้ร่วมใจจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 นี้ขึ้นมา กิจกรรมภายในงานมี ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และสวดมนต์..นั่งสมาธิ ภาวนา...บุญในวันมาฆบูชา