gototopgototop
ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา Print
There are no translations available.

 
รายชื่อเพลง
ผู้ขับร้อง
คำร้อง
ทำนอง
 1. สายธารแห่งปัญญา
นางสาวทรายทอง รัตนพสมัย ซอดแจ้ง
อ.เรืองรอง ไพลิน
 2. แสงธรรมองค์สัมมานายชนะโชติ จันทร์ยาว
ขุนหาญ
อ.เรืองรอง ไพลิน
 3. มมร สามัคคี (ช)
นายนที หงษ์เวียงจันทร์
สมัย ซอดแจ้ง
สมัย ซอดแจ้ง
 4. มมร.สามัคคี (ญ)
นางสาวทรายทอง รัตนพล
สมัย ซอดแจ้ง สมัย ซอดแจ้ง 
 5. แด่ครูด้วยดวงใจ
นางสาวปิยวรรณ มงคลแสน
สมัย ซอดแจ้ง 
สมัย ซอดแจ้ง 
 6. สาวศาลายานางสาวทิวาพร สำราญพันธ์
สมัย ซอดแจ้ง 
ขุนหาญ
 7. หัวใจไม่ท้อ
นางสาวชฏาพร จันตะคุณ
สมัย ซอดแจ้ง 
ขุนหาญ
 8. พระหลับตา
นายไกรสร อนันต์
ขุนหาญ
ขุนหาญ
 9. อุทิศรัก
นายแสงจันทร์ นิลจำรัส
ขุนหาญ
ขุนหาญ
 10. ความรักคือความห่วงใยนางสาวปิยวรรณ มงคลแสน
สมัย ซอดแจ้ง 
สมัย ซอดแจ้ง 
 11. หมื่นแสนล้านดาว (ช)
นายแสงจันทร์ นิลจำรัส นายไกรสร อนันต์ นายนที หงษ์เวีบงจันทร์
คอน ขอนแก่นขุนหาญ
 12. หมื่นแสนล้านดาว (ญ)
นางสาวชฏาพร จันตะคุณ นางสาวทิวาพร สำราญพันธ์ นางสาวทรายทอง รัตนพล
คอน ขอนแก่น
คอน ขอนแก่น
 
ทุกบทเพลง ขับร้องโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 

 

ทดสอบฟังเพลงในอัลบัม

 

 
เพลงหมื่นแสนล้านดาว
แด่ครูในดวงใจ